Susanne PalludanEksam. psykoterapeut, cand.jur. 

Jeg blev uddannet psykoterapeut i 2005. Grunduddannelsen var indenfor oplevelsesorienteret psykoterapi og er gennemført på et godkendt kvalitetsvurderet uddannelsessted.

Efterfølgende har jeg i 2010-2011 tillagt terapiuddannelsen en 1-årig overbygning inden for eksistentiel psykoterapi.

Siden 2005 har jeg praktiseret som psykoterapeut.

Jeg er siden da bl.a. uddannet som hypnoterapeut og hypnotisør, og har taget kursus i parterapi indenfor emotionsfokuseret parterapi.

Endelig er jeg uddannet som psykisk førstehjælper v/ Psykiatrifonden https://www.psykiatrifonden.dk/p1h/om-psykisk-foerstehjaelp.aspx,  og er endvidere uddannet som kursusinstruktør til Psykiatrifondens psykisk førstehjælper-kurser.


Udover min terapeutiske baggrund har jeg en juridisk kandidatgrad – cand.jur. fra Københavns Universitet. 

Denne viden kan være god i forskellige situationer, fx i forbindelse med skilsmisseterapi, fordi jeg har en del erfaring, viden og kendskab til forskellige problemstillinger et menneske kan stå med. Jeg kan om nødvendigt bistå med andet end den rent psykoterapeutiske viden og kunnen.

Jeg tilfører løbende min psykoterapeutiske ekspertise med uddannelse, viden og erfaring, har supervision efter behov, og har desuden siden 2005 været tilknyttet en erfaren erfa-gruppe.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket kan betrygge dig i, at jeg opfylder samtlige krav et medlemskab i Psykoterapeutforeningen kræver. Desuden opsætter foreningen krav og regler, som jeg som psykoterapeut forpligter mig til at følge, for at du kan sikres det allerbedste terapeutiske forløb.

Jeg har fokus på, vi skal skabe en gensidig tryghed og tillid til i fællesskab at arbejde med at løse de problemer du kommer med, og at vi sammen skal nå de mål, ønsker og behov du måtte have for indhold og resultat af dit psykoterapeutiske forløb hos mig.

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at jeg arbejder ud fra ekspertmodellen fivefinger,  der består af en plan for, hvad vi sammen skal arbejde os igennem, først ved afsøgning og afklaring af din problemstilling og sluttende helst med et for os målbart resultat, når det vil være muligt. I psykoterapeutiske samtaler kan man dog aldrig vide, hvad der dukker op undervejs, som vi ikke havde kendskab til ved forløbets start. Men planen er, at vi begge skal føle, at du er nået i mål med din problemstilling.

Ring, hvis du har spørgsmål. Jeg træffes på telefon 40 40 70 22