Narcissist træk 

 juli 9, 2024

af  Susanne Palludan

9 narcissistiske træk hos mænd og kvinder

Hvad gør en narcissist ved mig?

Interaktioner med en narcissist kan have forskellige virkninger på en person, afhængig af konteksten og den enkelte narcissists adfærd. Her er et par typiske måder, en narcissistisk person kan påvirke andre mennesker:

At udøve Manipulation og Kontrol: Narcissister er ofte dygtige manipulatorer og kan forsøge at kontrollere andre for at opnå deres egne mål. Dette kan indebære at bruge følelsesmæssig manipulation, at få en person til at tvivle på sin egen hukommelse eller opfattelse af forskellige ting, og andre taktikker for at opnå magt og dominans i interaktionen.

At få dig til at føle skyld, dumhed, måske mindreværd og nærmest suge al glæde ud af dig, fordi du aldrig er klog nok, dygtig nok eller kan gøre noget ordentligt.

Det er meget normalt at man er i tvivl om man er udsat for en narcissist. Og du er velkommen til at kontakte mig om en snak, så hjælper jeg dig. Du finder mine kontaktoplysninger lige her

Narcissist træk

En narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en kompleks personlighedsforstyrrelse, som har betydelige konsekvenser i narcissistiske personers liv. De kan bestå af udøvelse af et konstant pres for den kontrollerende adfærd, hvilket har tæt forbindelse til ønsket om at kunne opretholde en følelse af overlegenhed og magt. Narcissisten er defineret gennem en intens selvrespekt og har brug for beundring fra andre. På grund af deres høje personlighedsfølelse tror de ofte på, at de skal kunne kontrollere andre.

Mennesker med narcissistisk personlighedsforstyrrelser er forskellige, fordi deres konstante behov for anerkendelse og ros og deres selvopfattelse kan være inkonsekvent. Det vil derfor være svært at omgås narcissistiske personer. Nogle gange virker de bitre og kan ikke se deres egne fejl, men i virkeligheden kan de være skrøbelige med et dårligt selvværd.

Narcissister har ofte brug for konstant beundring fra deres partner, og det kan forårsage stress eller konflikt. Det kan være en indikator for en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Narcissister er meget selvcentreret og som nævnt med et stærkt ønske om beundring eller støtte fra andre. De skal konstant bevise deres værd og kan ofte manipulere andre for at opnå denne bekræftelse. Tilsvarende er de ofte stærkt påvirket af kritik af egne fejl eller vil forkaste udtalelser, fordi kritikken truer deres selvopfattelse.

Narcissisme er en lidelse, hvor man har svært ved at håndtere terapi eller parforholdsproblemer. Narcissister har en stærk modstand mod forandring og udvikling. Det er sjældent for dem at tro, at deres problemer er relateret til eller endda udgør et problem. Narcissister har som regel et personligt perspektiv på sig selv. De kan modstå ændringer i deres opfattelse af sig selv, såvel som deres handlinger. Narcissister har en hyperfølsomhed overfor kritik og modstand, fordi de kræver konstante beviser for deres storhed, og har brug for konstant bekræftelse. At ændre på noget betyder at underminere deres selvagtelse.

En alvorlig personlighedsforstyrrelse

Narcissisme er en alvorlig og ofte vanskelig personlighedsforstyrrelse. Hvis vi først havde narcissisme vidste vi, at vi ville lide under nogle alvorlige helbredsproblemer, fysisk eller psykisk.

Langt de fleste, der lider af en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, er ikke misbrugere. Vi har alle forskellige personlighedstræk, det skal bemærkes.

En narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan diagnosticeres, når der opstår et adfærdsmæssigt eller socialt problem, hvis der er et følelsesmæssigt og socialt problem, og personen forstår det og lider. Hvis personen er uvidende om tilstanden, så er der intet at diagnosticere.

Narcissisme: Definition, behandling, pårørende og parforhold

Narcissistisk adfærd og betydningen af det. Du får bedre indsigt i misforståelser, når du bliver venner med en, der virker narcissistisk. Her har vi nogle råd at tage med.

Narcissisme er en mental tilstand, der får en person til at føle sig overdrevent centreret i sig selv. Normalt kan alle narcissister mene, at de selv har særlige behov eller har ekstreme behov for at være placeret i centrum. En typisk narcissist har lav tolerance over for andre mennesker, fordi de kun koncentrerer sig om sig selv, mens andre mennesker ikke gør. De genkender kun andre mennesker, fordi dette er deres eget formål. Bag en intens beskyttende maske gemmes et skrøbeligt selvværd, som kan forværres, hvis kritikeren ikke er ærlig.

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en individuel lidelse med et overvældende ønske om personlig hengivenhed. Folk med narcissistiske personlighedsforstyrrelser har svært ved at vise empati. Ofte er narcissistiske personligheder ikke interesseret i at tage sig af andre og har en negativ indvirkning på dem. Dette kunne indebære opmærksomhed eller en personlig vinding, der gavner ham eller hende mere eller mindre.

Narcissistiske personlighedstræk

Langt de fleste, der lider af narcissistisk personlighedsforstyrrelse, er ikke-abusive. Det skal bemærkes, at alle mennesker har forskellige personlighedstræk. Vi har altid været bange og kan blive bange, og vi har altid været bekymrede. En narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan diagnosticeres, når der opstår et adfærdsmæssigt eller socialt problem, hvis der er et følelsesmæssigt og socialt problem, og personen bør og kan forstå det og lider. Hvis du er uvidende om tilstanden, så er der intet at diagnosticere. 

 

Narcissistisk parforhold

At leve med en narcissistisk partner er destruktivt og traumatisk. Din selvtillid er i fare og kan resultere i et lavt selvværd. Normalt kan et narcissistisk forhold begynde med en stormende forelskelse, da forholdet i starten føles fantastisk. Narcissister er søde, medmindre du holder dem i kontrol. Hvis du beslutter dig for at forlade en narcissist, kan du blive udsat for krænkende adfærd, vrede eller voldsomt manipulerende adfærd. En person med stærke narcissistiske træk forstår ikke dine følelser og lider under manglende empati. Narcissisten fokuserer på sine egne behov, egne følelser og egne handlinger.

Alle kan falde for en narcissist – de er nemlig karismatiske i starten

I et forhold med en narcissist

At være i forhold med en person med narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan have en række virkninger for dem, der er tæt på dem, herunder deres kæreste eller partner. Disse virkninger kan variere afhængigt af den specifikke dynamik, der er i forholdet og den måde, narcissismen manifesterer sig hos den narcissistiske part.

Personer med narcissistiske træk er dygtige manipulatorer og kan bruge forskellige manipulationsteknikker til at kontrollere deres partner for at opfylde egne behov. Dette kan kombineres med at manipulere med følelser, skabe skyldfølelse eller spille på partnerens usikkerhed.

Det er derfor vigtigt i et parforhold med en narcissist at være i stand til at fastholde sine egne 'sunde grænser', hvilket betyder, at du skal skabe og vise nogle klare og respektfulde grænser i dine relationer og sørge for, at disse grænser bliver respekteret af andre, herunder også af en narcissist.

Når man kan identificere sine grænser, beskytter man sig selv mod at blive manipuleret af den narcissistiske part, og mod at blive udnyttet eller krænket. Når det kommer til at håndtere en narcissist, vil fastholdelse af disse sunde grænser indebære, at du skal være ekstra tydelig og konsekvent i din kommunikation.

Vis mod nok til at sige nej, og det kan jeg ikke tro og argumenter for, hvorfor du mener det, påtal en påstand de kommer med, fx ved at spørge ind til påstande, bede om beviser på det etc.

Når man ikke accepterer deres angreb, men afviser det og tager det stille og roligt, vil dette være en god måde at vise, at de ikke kan skræmme eller gøre dig bange. Lad dem blive vrede, det er deres og ikke dit problem. Ved ikke at lade det påvirke dig, kan du neutralisere dem i kraft af deres 'metode', fordi en narcissist bliver usikker og ved ikke, hvordan de skal agere i relation til mennesker, de ikke kan intimidere som de plejer.

En narcissist får ikke dårlig samvittighed, og du skal bestemt ikke føle dig ramt af dårlig samvittighed, når du påtaler en usandhed.

En person med narcissistisk personlighed har problemer med at møde andres følelser. Et af de narcissistiske træk er nemlig, at de ikke besidder empati, derfor må de lære at se andres følelser, hvilket kræver, at de skal gøre en indsats for at prøve at forstå dem. De ved fra naturens side ikke, hvordan de skal bekræfte sine egne følelser og vise empati.

Hvis du kender til nogle af disse tegn, så er du velkommen til at skrive til mig her

Krav om konstant opmærksomhed

Personer med narcissistiske træk har ofte brug for konstant bekræftelse fra deres partner, hvilket kan være anledning til stress eller give konflikter. Det er ofte en indikator for en narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Narcissisten er meget selvcentreret med et stærkt ønske om at blive beundret. I deres egen virkelighed overvurderer de deres egne evner og kræver udpræget støtte fra andre. De skal konstant bevise deres værd og søger ofte at manipulere andre for at opnå denne bekræftelse.

Tilsvarende er de ofte stærkt påvirket af kritikere eller forkaster dem, de mister dømmekraften, fordi kritikken truer deres selvopfattelse.

 

Hvad hvis begge er narcissistiske?

Det vil være okay, når der er nogen med samme personlighed som narcissisme udenfor. Det er både deres og deres eget job at sikre sig, at de ser godt ud. Vanskelighederne opstår hovedsagelig i ægteskabet, da det vil mangle interesse for et barns selvværd. De kan heller ikke forstå et barns følelser og er sjældent til stede. Et menneske vil således kun se sig selv værdifuld, når dets handlinger er positive.

Hvad kendetegner narcissistisk personlighedsforstyrrelse?

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en individuel lidelse med et overvældende ønske om personlig hengivenhed. Folk med narcissistisk personlighedsforstyrrelse har svært ved at vise empati for andre mennesker.

Ofte er narcissistiske personligheder ikke interesseret i at tage sig af andre og har en negativ indvirkning på dem. Dette kunne indebære opmærksomhed eller en personlig vinding, der gavner ham eller hende mere eller mindre.

Alle med narcissistisk personlighedsforstyrrelse har disse hovedtræk

En narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan have følgende træk:
Grandiositet og Selvhævdelse:

Personer med narcissistiske træk udviser grandiositet, manipulerende adfærd og selvhævdelse. De har en overdreven opfattelse af deres egne evner, prestige eller betydning. Det kan udmønte sig i en tendens til at overvurdere selvet, at kræve særbehandling eller anerkendelse fra andre. Det er karakteriseret ved en konstant stræben efter at blive opfattet som værende en exceptionel person.

Manglende Empati:

Et karakteristika ved narcissisme er manglende evne til i nære relationer at forstå eller mærke følelser og dermed at kunne dele andres følelser. Personer med narcissistiske træk viser ofte begrænset eller manglende empati over for andres behov eller bekymringer. Det kan resultere i svære relationer, eftersom de har svært ved at sætte sig i andres sted.

Udnyttelse af andre:

Narcissister har en tendens til at udnytte andre for at opnå deres egne mål. Dette kan manifestere sig i både personlige og professionelle relationer, hvor de ofte prioriterer deres egne interesser og behov uden hensyntagen til andres grænser eller velbefindende.

De kan være manipulerende for at opnå det, de ønsker og afspejler ofte en mangel på hensyn til andre mennesker.

Konstant behov for beundring:

Personer med narcissistiske træk har et konstant behov for ekstern beundring og bekræftelse fra andre. De søger aktiv anerkendelse og ros fra andre for at styrke deres egen selvopfattelse. Dette kan føre til en cyklus af kontinuerlig higen efter opmærksomhed og med utilfredshed, når de ikke opnår det ønskede. Dette behov kan føre til en konstant jagt på ros og beundring, hvilket kan påvirke deres adfærd og beslutninger.

Følelse af retfærdighed og overlegenhed:

Narcissister har ofte en stærk overbevisning om deres egen retfærdighed og overlegenhed i forhold til andre. De kan udtrykke en opfattelse af at være berettiget til særlige privilegier eller behandling på grund af deres selvopfattede exceptionelle kvaliteter.

Skrøbelig selvfølelse:

Trods den ydre grandiositet kan narcissister have en skrøbelig og sårbar selvfølelse, som kan føre til følsomhed over for kritik eller afvisning, selvom de ikke viser det åbent. Denne skrøbelighed kan også være en drivkraft bag deres behov for konstant beundring og anerkendelse. 

Narcissistisk personlighedsstruktur

Kontrollerende adfærd

Kontrollerende adfærd har en tæt forbindelse med ønsker om kontrol for at opretholde en følelse af overlegenhed og magt. Narcissisten er defineret gennem en intens selvrespekt og brug for beundring fra andre. På grund af troen på egen skyhøje personlighed mener de ofte at kunne kontrollere andre.

Symptomer på narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Der er mange symptomer på narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Betydningen af at skelne narcissisme som kendetegn er imidlertid vigtig. Nogle er mere narcissistiske af natur. I begyndelsen af narcissistiske personlighedsforstyrrelse narcissisme resulterer det ofte i et akut og øget ønske om opmærksomhed. De, der har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, har ofte svært ved at vise empati over for deres venner og slægtninge.

En narcissist vil ofte udvise flere af følgende kendetegn

Mennesker med narcissistisk personlighedsforstyrrelse er forskellige, fordi deres konstante behov for anerkendelse og ros og deres selvopfattelse har været inkonsekvent. Det er derfor være svært at omgås narcissistiske personligheder.

Nogle gange virker de bitre, men i virkeligheden er de skrøbelige og har dårlig selvværd. Men mennesker, der lider af en afvigende personlighedsforstyrrelse har narcissistiske personlighedsproblemer som følge af dette.

Narcissisme handler om identitetsfølelse, og at der er en selvforstyrrelse. For jeg er kun god nok, hvis alle andre siger det. Den sætter et mål for anerkendelse enten at blive anerkendt for dette mål, eller sætte lave mål, der ikke forårsager problemer eller skader.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, som er en amerikansk diagnosemanual for psykiske lidelser, er den mere fokuseret på empati. Hvad skal jeg gøre for at hjælpe en, der har brug for hjælp? Der er der en underliggende mangel på intimitet, som synes overfladisk og fokuserer på mål som optræden, penge eller andet.

Sådan genkender du en skjult narcissist

I modsætning til psykopater har narcissisten en mere selvcentreret holdning. Karakterens attitude er et konstant forsøg i hans retning. Det kan være, at pågældende er bekymret for sig selv på en ekstrem måde.

Den narcissisme af personlighedsforstyrrelse opstår, når personen er set eller værdsat. Nogle gange har de svært ved at forstå en afvisning eller vil nægte at svare, så det kan være en undskyldning for at virke konkurrencedygtige, insisterende og forsøge at opnå noget. Narcissister tolererer ikke kritik.

Dog folk med narcissistiske personlighedsforstyrrelser har mange karakteristika, der ikke bør forvirre hinanden. Der er mange forskellige personlighedstyper, og der bør skelnes.

Alle kan falde for en narcissist – de er nemlig karismatiske i starten

De giver folk to ekstremt vanedannende ting, som de er sikre på er attraktive for hinanden: at se sig selv og lytte. Når det virker for utroligt, så mærk og lyt efter. Normalt kan man ofte føle, at der er noget galt. En person, der fx kommer med pralende bemærkninger og svar konstant og hele tiden, kunne være et advarselstegn at bide mærke i, før du kaster dig ud i et potentielt nyt stormfuldt forhold.

Det der kendetegner et parforhold med narcissisme

For de fleste mennesker, bliver man ikke hørt. Det bliver svært for narcissister at få deres følelser ud af hovedet. Det er ikke muligt at forstå dem, så det er nødvendigt at lære at føle andres følelser, hvis du er villig til at gøre det. De har intet instinkt til at vise empati over for andre.

Faresignalerne når du dater, så du undgår at sidde fast i et usundt forhold for længe

Hvordan opstår narcissisme?

Der er ingen kur mod narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Det er helt normalt, når du er mellem 1-12 år gammel. Men denne fase vil være slut for alle, efterhånden som vi bliver ældre.

De fleste mennesker, der har narcissistiske træk begynder at dukke op tidligt i voksenalderen. I Danmark og Europa menes arvelighed at være involveret. Men de tidligste vidnesbyrd for at udvikle narcissistisk personlighedsforstyrrelse kommer som barn. Mangel på omsorg kan føre til en risiko for narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Få hjælp hos Psykoterapi-københavn.dk

Behandling af narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Den diagnostiske procedure for diagnosticering af en narcissistisk personlighedsforstyrrelse er undertiden kompliceret. Symptomerne er stort set de samme som dem, der forårsager andre mentale forstyrrelser. Narcissisten må erkende sine problemer og søge lægehjælp for at overvinde dem.

I et forhold med en narcissist

Hvor mange gange er nogen blevet beskyldt for sexistisk adfærd af en anden person? Når det kommer til venskab, føler man sig ofte ikke hørt. Der er mange problemer med at møde andres følelser. De har ikke empati, derfor må de lære at se andres følelser, hvilket kræver, at de gør en indsats for at forstå den andens følelser eller reaktion. De ved ikke, hvordan de skal bekræfte deres følelser og vise empati. Gaslighting og vrede kan forekomme, når man har narcissistiske relationer med en anden person.

Søg professionel hjælp

Kan du mærke du selv kæmper med nogle af ovennævnte narcissistiske kendetegn og er bange for at lide af en narcissistisk personlighedsforstyrrelse vil jeg anbefale dig at tage kontakt til en psykolog eller psykiater med speciale indenfor området. Du skal hente al den hjælp du kan få, så du kan undgå at skabe problemer for dig selv og dine nære relationer.

Har du været udsat for narcissisme, og har brug for professionel hjælp?

Er du eller har du været udsat for psykiske problematikker som følge af en relation til en narcissist, er du velkommen til at kontakte mig med henblik på at komme fri af de problemer du oplever som følge af mange grænseoverskridende handlinger. En indledende samtale er gratis for dig, så ring blot og beskriv, hvad du oplever af forandringer, det være sig dårligt selvværd, manglende tillid til omverden, magtesløshed, at føle sig forkert og meget andet. Du kan kontakte mig telefonisk på +45 4040 7022eller på mail p@lludan.dk Pas på dig selv og undlad at lade dig styre af dumme oplevelser. Gør noget ved det - kontakt mig nu 😊

Leder du efter en tid?