Privatlivspolitik

Opbevaring af data, jf. GDPR

Psykoterapeut Susanne Palludan er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget af dig. Vores kontaktoplysninger:

 • Psykoterapeut Susanne Palludan
 • Prinsesse Alexandrines Alle 11, 2920 Charlottenlund
 • CVR-nr.: 29292667
 • Telefon: 4040 7022
 • Mail: p@lludan.dk
 • Du oplyses om, at Psykoterapeut Susanne Palludan opbevarer og behandler følgende data under dit terapiforløb:
 • Kontaktoplysninger, som bruges til journal og bogholderi i forbindelse med betaling, samt i forbindelse med kontakt mellem terapeut og klient
 • Helbredsoplysninger med det formål at kunne optimere terapiforløbet (sæt kryds) Jeg kan til enhver tid rette kontakt til den dataansvarlige med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af mine personoplysninger. Derudover kan jeg anmode om indsigt i de personoplysninger de har om mig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen. Al indsamlet data slettes 90 dage efter endt terapi.
 • Jeg
 • er indforstået med, at de nævnte personoplysninger om mig opbevares, jf. ovenfor, og at personoplysningerne ikke videregives til tredjeparter.
 • er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tlf.: 33 19 32 00 E-mail: dt@datatilsynet.dk
 • er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring.
 • kan til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke med den konsekvens, at psykoterapeut Susanne Palludan skal slette mine oplysninger.
 • er indforstået med, at jeg kan få udleveret indsamlet data indtil 90 dage efter endt terapi, hvorefter data slettes.