psykoterapeut københavn 

 januar 11, 2024

af  Susanne Palludan

psykoterapeut københavn

psykoterapeut Susanne Palludan

Psykoterapeut København | Behandling med psykoterapi

Psykoterapi beskæftiger sig med menneskers måde at være i verden. Den sætter fokus på hvad det, for den enkelte, betyder at leve et godt liv.

Dette mål består i at søge balance, harmoni, fred og åbenhed, uden at forsøge at tilpasse individet til en defineret fortolkende ramme. Psykoterapien har til formål at fremhæve processen og dermed fremhæve valg.

Næsten alle kender til fastsiddende adfærdsmønstre eller dårlige vaner, hvor en klar vej mod handling virker langt ude af deres greb.

Psykoterapeutisk lærer vi at være opmærksomme på vores behov, og det vil lede os mod det optimale selv. Det er vigtigt at have en god forståelse af, hvad der får en til at miste modet eller føle sig utilstrækkelig og ensom.

Hvad er min uddannelsesmæssige baggrund for at praktisere psykoterapi i København?

Jeg har haft egen praksis siden jeg blev færdiguddannet psykoterapeut i 2005. Uddannelsen er taget inden for oplevelsesorienteret psykoterapi, kort beskrevet en terapi, hvor samtalen tager udgangspunkt i her og nu.

Det betyder vi tager udgangspunkt i de problemstillinger, som du gerne vil have terapeutisk hjælp til at ændre på.

Jeg har desuden en et-årig overbygning og er eksamineret psykoterapeut inden for eksistentiel psykoterapi. Den har banet vej til udvikling mod de metoder jeg bruger i dag i terapiforløb.

Jeg har en god portion erfaring via klienters fremlagte problemer, og har løbende udviklet en resultatrig model for, hvordan klienten bedst hjælpes.

Alle oplever situationer forskelligt; der er ingen måde at opleve på, som er mere rigtig end en anden. Det handler alene om at stå ved sig selv og lære at håndtere situationerne på den for dig bedste måde.

Udover min psykoterapeutiske baggrund er jeg uddannet jurist, som eksempelvis via valgfag gav mig indsigt i konfliktmægling, og hvordan det gøres, og via retspsykologien har jeg hentet viden om diverse psykologiske problemstillinger. Eksempelvis skrev jeg eksamensopgave i psykopati, som gav god viden inden for netop den type personlighed.

Eksamineret psykoterapeut i københavn

At vælge en psykoterapeut, som er eksamineret, er en god ide for at sikre kvalitet og professionalisme i terapeutiske sessioner.

Hvordan foregår psykoterapien

Individuel terapi er en mulighed, når man ønsker at fokusere på personlige udfordringer, mål og værdier. Det giver en dedikeret tid og rum til selvrefleksion og vækst. Et forløb vil oftest give bedre resultat end en enkelt terapisession.

Psykoterapi handler kort fortalt om at bistå med at opfatte og forstå, hvorfor man reagerer som man gør. Et eksempel, mange mærker, er uenighed i parforholdet, når en mod-reaktion ikke giver mening eller mister værdi.

Sommetider kan parterapi være vejen, og sommetider kan det handle om at kigge indad og forstå evt. sammenhænge, der kan være årsagen.

Ønsker du at fokusere på din personlige udvikling er du velkommen til at kontakte mig her 

Hvad gør en psykoterapeut?

Min rolle som psykoterapeut i København består i at hjælpe mennesker med at forstå, hvordan tanker påvirker følelser. Psykoterapi handler om at give indsigt i den adfærd, forsvarsmekanismer og overbevisninger de vedrører. og er en måde enkeltpersoner kan øge forståelsen og forbedre forholdet til andre.

Hvad gør psykoterapi

Psykoterapi involverer forskellige tilgange tilpasset individuelt, og fokuserer på at skabe forandring og øget livskvalitet og bearbejde mulige negative mønstre og tanker, når følelser fortæller om en svære situationer.

At vælge psykoterapi er første skridt mod personlig vækst og trivsel, som giver et trygt rum for refleksion og forandring.

Uhensigtsmæssige mønstre

Uhensigtsmæssige adfærds- eller tankemønstre kan undertiden være vanskelige at bryde uden professionel hjælp. Psykoterapi kan hjælpe med at identificere og ændre disse mønstre, hvilket fører til positiv personlig udvikling.

Negative tanker

Håndtering af negative tanker kan være udfordrende. Hvis tankerne vedvarer og påvirker dig dagligt, kan det hjælpe at søge hjælp fra en terapeut, som kan hjælpe med at udforske årsagerne og udvikle effektive copingstrategier.

Husk, at det er normalt at have negative tanker fra tid til anden. Det handler om at udvikle sunde måder at håndtere dem på, så de ikke dominerer dit tankemønster og påvirker din livskvalitet negativt.

Individuel terapi

Jeg tilbyder altid en uforpligtende snak inden et forløb med individuel terapi. På den måde får du mulighed for at finde ud af, om der er kemi, hvilken støtte du kan forvente, og hvad du får ud af et forløb hos mig.

Er du klar til at komme videre og skal en afklarende samtale være startskud for 2024 til rejsen mod en gladere dig?

Du er velkommen til at ringe, for det er vigtigt at vælge den rigtige psykoterapeut, der er god at tale med og samtidig kan føre dig hen til dit ønskede mål.

Send en sms eller læg en besked, så kontakter jeg dig. Du finder alle kontaktoplysningerne ved at klikke her

Hvordan arbejder jeg som psykoterapeut?

Jeg er normalt hurtig til at forstå en problemstilling, hvilket betyder, at vi hurtigere når til det vigtige i samtaleterapien, kan begynde at forløse dem og finde gode hjælpeværktøjer.

Mit ønske med psykoterapien handler om, at klienter ikke skal vedblive med terapisamtaler altid, for – hvis de arbejder med, bruger redskaberne og det indlærte - så kan de selv klare det i fremtiden.

Hvem kan psykoterapi hjælpe?

Mennesker oplever verden og følelser forskelligt. Psykoterapien er en hjælp, når der er brug for forandring.

Psykoterapeutiske samtaler kan støtte alle aldre og livssituationer – ingen for ung eller for gammel til at ønske flere positive tanker eller bedre livsindhold. Mange har for eksempel svært ved at komme gennem en sorg, ensomhed eller tab uden støtte.

Nogle problemstillinger kan forholdsvis hurtigt ændres til det bedre, mens andre tager længere tid. Jo før problemet bearbejdes, jo hurtigere kan helingen opnås.

Nære relationer

Mange oplever kompleksiteter i de nære relationer, måske med familie medlemmer. Psykoterapi kan hjælpe med at forstå og forbedre kommunikationen med andre, kigge på mønstre, finde frem til nødvendige grundlæggende forandringer, håndtere konflikter og styrke forbindelsen med dem, der betyder mest.

Det kan være vanskeligt at bryde uhensigtsmæssige mønstre uden professionel hjælp. Psykoterapi kan hjælpe med at identificere og ændre disse, hvilket fører til positiv personlig udvikling.

Din frihed – du bestemmer

Hos psykoterapi København har du den fulde kontrol over rejsen. Der er plads til din personlige udvikling og til at udforske, reflektere og træffe beslutninger om egen udvikling, så du kan komme videre med det du ønsker i dit liv.

Det er vigtigt at finde ud af, hvor du står, så kan du bedre træffe bevidst valg om, hvor du kan og vil gå hen fra det sted du er nu og til det sted du ønsker at være.

At vælge at gå i terapisamtale hos en terapeut er en kostbar gave til dig selv, for når du har det godt, har dine nære relationer det også bedre. Hvorfor gå rundt og pines over livet, når man i stedet kan vælge at smile og føle sig glad.

Hvad er psykoterapi godt for?

Psykoterapi er bl.a. effektivt til at håndtere stress, angst, sorg, depression, skilsmisse relaterede udfordringer ved samlivsophævelse,  problemer efter psykisk vold, lavt selvværd, andre udfordringer, og generelt en personlig udvikling.

Forvent at få dybere indsigt, redskaber til håndtering af udfordringerne og en øget selvbevidsthed. Psykoterapi kan være nøglen til en mere tilfredsstillende livskvalitet.

Hvad virker i psykoterapi?

Psykoterapiens effektivitet ligger i den terapeutiske alliance, klientens engagement og valg af terapeutisk tilgang. Opdag, hvad der virker bedst for dig.

Hvor længe skal jeg gå i terapi?

Varigheden af psykoterapien varierer afhængigt af individuelle behov og mål. Nogle finder kortvarig terapi tilstrækkelig, mens andre drager fordel af en længerevarende forpligtelse.

Tiden afhænger af, hvilken problemstilling man ønsker hjælp til, klientens behov og desuden af klientens aktive deltagelse i processen.

Mine klienters terapeutisk forløb består oftest af 7 terapisessioner fordelt over en periode på 3 - 4 måneder. Det er den tid, det tager for de fleste af dem for at komme i mål med problematikken.

Psykoterapi giver dig muligheder

Psykoterapi handler om at give mulighed for at lade følelser fortælle om en konkret problemstilling, dårlige oplevelser eller andet der er brug for at kigge på. At få dit parforhold til at blomstre har også stor værdi, og kan hjælpes på vej af parterapi.

Hvad er forskellen på en psykoterapeut og en psykolog?

Psykologer og psykoterapeuter har forskellige uddannelsesmæssig baggrund, men begge arbejder med at forstå og behandle mentale sundhedsproblemer.

Hvordan finder man en god terapeut?

At finde en god terapeut kan være afgørende for din oplevelse og udvikling. Det er altid godt at vælge en psykoterapeut MPF, idet pågældende da er godkendt medlem af Dansk Psykoterapeutforening, som bl.a. sikrer pågældende har en godkendt psykoterapeutisk uddannelse.

Nogle trin, der kan hjælpe dig med at finde den rette psykoterapeut:

  1. Hvilke ønsker har du med terapien. Vælg en terapeut med erfaring inden for det område, der er vigtigt.
  2. Find en uddannet psykoterapeut. Søg på Google, professionel profiler og hjemmesider. Læs lidt videre end blot de 20 øverste.
  3. Læs om terapeutens tilgang. Nogle foretrækker kognitiv adfærdsterapi, andre finder værdi i mere psykodynamiske tilgange. Vælg en terapeut, der matcher dit personlige behov.
  4. Mange terapeuter tilbyder indledende konsultation, som giver mulighed for at tale med terapeuten og vurdere, om kemien føles god. Du kan få en indledende snak med mig her
  5. Overvej terapeutens erfaring med at arbejde med lignende udfordringer som dine. Erfaring kan være afgørende.
  6. En positiv terapeutisk relation er afgørende for dit resultat. Lyt til din mavefornemmelse og vurder, om du føler dig forstået under den indledende samtale og kan føle tillid til terapeuten.

At finde den rigtige psykoterapeut kan tage lidt tid, men det er en vigtig investering i din mentale sundhed og trivsel, og vælg den terapeut, der bedst matcher dine behov.

Er terapeut og pskykolog det samme?

Der er flere muligheder for uddannelse i psykoterapi. Psykologer er uddannet på universitetet. Psykoterapeuter bør være uddannet på et godkendt kvalitetsvurderet institut, hvor der stilles krav om egenterapi.

Kravet skal sikre, at terapeuten ikke selv er farvet af egne problemstillinger, som kunne påvirke dømmekraft og evne til at opfatte, hvad en klient sidder med.

Har du brug for at forstå følelser, slippe angst, finde retning for dit liv, eller de sande værdier for dig, er du velkommen til at bestille en afklarende samtale. Jeg vil gerne hjælpe dig hen mod den ønskede forandring, så du får det bedste ud af dit liv.

Leder du efter en tid?