Skilsmisse 

 januar 29, 2024

af  Susanne Palludan

psykoterapeut Susanne Palludan

Vi er gift og ønsker at blive skilt

Der kan være mange årsager til at blive skilt. Og jeg møder mange af dem, når jeg arbejder med skilsmisse som psykoterapeut. Ikke mindst i mit skilsmisse forløb

Udover jeg er psykoterapeut, har jeg også en juridisk kandidat grad, der er god at have med i bagagen, når jeg hjælper mine klienter.

Mit fokus er psykoterapien og individuel terapi, men jeg er også bevidst om, at der er mere juridiske aspekter ved en skilsmissen. Du du kan læse nærmere herunder.

Den juridiske virkning af en skilsmisse

En skilsmisse har juridiske virkninger, der varierer afhængigt af forskellige omstændigheder. Efter I er blevet skilt er der ikke pligt til at forsørge hinanden, udover evt. retsbeslutninger. Nedenfor er vist nogle generelle juridiske virkninger af en skilsmisse:

Skilsmissen bringer ægteskabet til en formel afslutning.

2. Fordeling af ejendom og gæld:

Der fastlægges regler for fælles formue, fordeling af fælles ejendom og gæl, fx fast ejendom, bankkonti, biler og gæld, og afhænger ofte af fællesskabsformuefællesskab eller ej.

3. Børnefordeling og forældremyndighed:

En skilsmisseafgørelse indeholder regler for fælles børn og forældremyndighed, som bestemmer, hvor børnene skal bo, og hvordan beslutninger vedrørende disse træffes.

4. Børnebidrag og ægtefællebidrag:

Der kan blive fastsat regler for, om en af parterne skal betale ægtefællebidrag, og om økonomisk støtte skal ydes(børnebidrag). Læs mere herunder.

Hvis den ene ægtefælle vil kræve skilsmisse, kan denne ægtefælle indgive ansøgning om separation eller skilsmisse

Ægtefæller kan beholde eller ændre deres efternavn som en del af skilsmissen.

6. Livsforsikringer og pension:

Retten kan beslutte, hvordan livsforsikringer og pensionsordninger skal fordeles, dersom partnerne ikke er enige herom.

7. Skattekonsekvenser: Det kan være skattemæssige konsekvenser, fx om børnebidrag og ægtefællebidrag.

8. Ret til at bo i familiens hjem: Skilsmissevilkårene kan tage stilling til, hvilken ægtefælle, der har ret til at blive boende i familiens hjem, eller hvordan hjemmet skal fordeles.

Lejebolig: Er hjemmet en lejebolig er der juridiske og økonomiske aspekter, som er relevante i forbindelse med en skilsmisse.

9. Ændring af testamentariske dispositioner: Ægtefæller kan ændre, hvem som arver hinanden, dvs. i testamente og begunstigelser i forsikringer.

10. Ægteskabsattest: De juridiske virkninger kan variere afhængigt af individuelle omstændigheder.. Hvis du overvejer skilsmisse, er det en god ide at konsultere en rådgiver, der kan råde dig baseret på de specifikke omstændigheder.

Skilsmisse separation

Der er 2 forskellige måder at opnå skilsmisse - ved separation og skilsmisse.

Krav for Skilsmisse: Ofte kræves, at ægtefællerne har levet adskilt. En af parterne sender ansøgningen om skilsmisse digitalt, som skal indeholde årsag til skilsmisse, oplysning om aktiver, gæld, børn m.m.

Nogle steder kræves/opfordres der til, at parterne deltager i mediation/forligsforhandlinger for at løse uenigheder uden retslig intervention.

Efter indgivelse af anmodningen bør parterne søge at opnå enighed og udarbejde en skilsmisseaftale, ellers må der en retssag til, hvori betingelserne afgøres.

Når alle spørgsmål er løst, udsteder retten en afgørelse, der formelt afslutter ægteskabet.

Krav for Separation:

Der kan kræves en formel aftale om separation med henblik på afgørelsen om fælles børn, økonomiske forpligtelser og fælles ejendom.

Kravene for skilsmisse og separation kan variere. En advokat kan hjælpe og sikre, at alle nødvendige trin overholdes i overensstemmelse med lovgivningen.

Krav om enighed

Der kan ske en øjeblikkelig skilsmisse i henhold til ægteskabsloven, medmindre din ægtefælle er uenig i det.

Sådan søger du om separation og skilsmisse

Når du søger om skilsmisse eller separation, skal ansøgningen indgives digitalt til Familieretshuset.

De to vilkår; ægtefællebidrag og lejebolig

De to vilkår er vigtige og relevante i forbindelse med en skilsmisse.

Ægtefællebidrag: Betingelserne for ægtefællebidrag varierer ud fra længden af ægteskabet, økonomiske ressourcer og individuelle behov. Retten kan beslutte, om ægtefællebidrag er berettiget, og kan fastsætte beløbet og varigheden.

Hvis ægtefællerne har boet sammen i en lejebolig, skal der opnås enighed om, hvem der skal fortsætte med at bo der.

Hvis I er enige om separationen eller skilsmissen og ovennævnte vilkår, kan I få separation eller skilsmisse uden en vilkårsforhandling. Disse to vilkår skal være aftalt inden separation eller skilsmisse. Er I ikke enige, vil I blive indkaldt til vilkårsforhandling, hvor I skal opnå enighed. Derefter kan I blive direkte skilt.

Hvis boligen er ejet af den ene ægtefælle, vil det påvirke ægtefællernes fordeling af aktiver og gæld.

I begge tilfælde er det vigtigt at få juridisk rådgivning for at sikre, at alle relevante juridiske aspekter håndteres korrekt. Skilsmisser kan involvere komplekse økonomiske og juridiske overvejelser, og professionel bistand kan hjælpe med at sikre denne proces.

Skilsmisse efter særlige grunde

Det er muligt at få direkte skilsmisse, hvis man ikke har brug for betænkningstid, eller der er andre omstændigheder, der taler herfor, herunder psykisk vold, utroskab, misbrug og udnyttelse.

I tilfælde af psykisk vold og seksuelle overgreb kan domstolen gennemføre ophævelse af ægteskabet, idet en direkte skilsmisse springer refleksionsperioden over.

Hvordan bliver man hurtigt skilt?

At blive skilt hurtigt indebærer et samarbejde mellem parterne. En af de hurtigste måder at gennemføre en skilsmisse er ved at vælge alternativet som mediation, også kaldet konfliktmægling, hvilket fremskynder processen, reducerer tid og omkostninger.

Det er bedst i ro at opnå enighed om alt, der skal tages stilling til. Her kan en psykoterapeut med viden om konfliktmægling og parterapi kunne bistå parterne til at finde en fornuftig fælles løsning, så en unødig konfliktsituation kan neddrosles, da det kun vil forværres, jo længere tid skilsmissen vil vare, hvis sagen skal for retten, og begge parter har advokater, der kæmper for egen klients rettigheder. Det kan anbefales at søge coachende bistand gerne før skilsmissen når for langt, idet kommunikation på den rigtige måde til din ægtefælle vil kunne gøre din tilværelse meget lettere bagefter. Du er velkommen til at kontakte mig for at høre, hvad jeg mener hermed. Klik her for at kontakte mig

Hvis I har fælles børn og ønsker at blive skilt er der to muligheder.

Direkte skilsmisse med en særlig begrundelse

Ved direkte skilsmisse springes separationsperioden over.

Hvis du har et barn under 18 år, har du måske ret til skilsmisse.

Skilsmisse med separation

Skilsmisse med separation kræver ikke enighed mellem ægtefællerne. Separation bortfalder, hvis I flytter sammen igen.

Vilkårsforhandling – hvis I ikke er enige

Vilkårsforhandling er en del af skilsmissesprocessen, som giver ægtefællerne mulighed for at forme det fremtidige forhold. Selvom det ikke altid er muligt at opnå enighed på alle områder, kan vilkårsforhandlinger bidrage til at minimere konflikter og skabe en mere struktureret proces. Det anbefales normalt at søge professionel rådgivning, herunder fra advokat, mediator eller en relevant psykoterapeut, der kan bistå med konfliktmægling, for at lette vilkårsforhandling-processen.

Hvad koster det at blive separeret eller skilt?

Det koster 825 kroner. (2024) at indgive ansøgning om separation. En vilkårsforhandling koster derudover 2.150 kr. (2024).

Prisen for en skilsmisse varierer afhængig af forskellige faktorer. Omkostningerne ved en skilsmisse kan være advokathonorarer, retsgebyr og omkostninger ved bodeling.

”Skilsmisse” for ikke-gifte

Papirløse samlevere er ikke omfattet af specifikke regler. Det betyder i princippet, at du har alt, hvad du ejer. Der er dog nogle undtagelser.

Bortfald af separationen

Hvis I i separationsperioden fortsætter samlivet og ønsker at genoptage ægteskabet bortfalder separationen.

Hvordan ansøger jeg om skilsmisse?

Separationsformularen er tilgængelige online på Borger.dk, hvilken sendes til familieretshuset, som derefter behandler din ansøgning ved hjælp af Mit-ID.

Ovennævnte regler gælder også for separation og skilsmisse i et registreret partnerskab.

Leder du efter en tid?